วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

อัตราค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2559)

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย 
แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
(มกราคม ๒๕๕๙)
---------------------------------------------------------

อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (มกราคม ๒๕๕๙)
อัตราค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2559)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น