กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2013

จัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ …

ไม่พบผลการค้นหา